.:: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ::.
  • พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

     

  • วิชาการนำ คุณธรรมเด่น เน้นคุณภาพ

  • โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
    จังหวัดลำพูน

    สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ตมตคเค เมเต ภวิสสนติ เยเกจิ สิกขากามา : ผู้ใฝ่ในการศึกษา ย่อมเป็นผู้เลิศ

219 หมู่ 16 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 โทร.053-979979 แฟกซ์ 053-979980
Copyright 2015 nws.ac.th | Powered by warunya@nws.ac.th

QR Code Nasaiwittayakom School

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
?