งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย แห่งชาติ ครั้งที่5 2561 ครูณัฐภูมิ มีสอน
นำ นร.ร่วมงานระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนายสิบทหารบก
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image